НОВИНИ: НОВО! Интелигентни системи за зареждане и вграждане - DEFA
klema.bg лого

Как да зареждам акумулатора

Зареждане на акумулатор със зарядно

Алтернаторите на автомобила са основно зарядно устройство, те могат да заредят акумулатора ако не е дълбоко разреден. Ако акумулаторът е дълбоко разреден, препоръчително е презареждане с автоматично или „умно“ зарядно устройство  на DEFA и по специално моделите SmartCharge – 4A, 6A, 8A и 10А, както и зарядните от серията WorcShopCharger. Тези зарядни устройства имат няколко етапа на зареждане, предлагат различни режими в зависимост от типа на акумулатора, който зареждате. Мокро-клетъчни, калциеви, AGM и гел-акумулатори, всички те изискват различни напрежения. Консултирайте се с klema.bg за подходящият за вас модел.

Закрепете клемите
Следете нивото на зареждане на акумулатора с мултицет

Стъпка по стъпка

Преди зареждане проверете нивото на електролита и долейте с дестилирана вода при необходимост. Свържете проводниците на зарядното устройство с клемите на акумулатора: червения-към положителната клема и черния-към отрицателната и се уверете, че свързването е правилно. Сменете местата на връзките ако не са изпълнени правилно.  Включете зарядното устройство след свързване към акумулатора. Ако зарядното ви е от серията NOCO Genius  няма проблем ако  докосвайте кабелите на зарядното, докато то работи или разединявате връзките на кабелите  преди да го изключете. При всяко едно друго зарядно устройство, тези действия са опасни!!!

 

Ако вече ползвате зарядно устройство  на DEFA и по специално моделите SmartCharge – 4A, 6A, 8A и 10А, както и зарядните от серията WorcShopChargerможете спокойно да прескочите следващият абзац.

 

Наблюдавайте акумулатора по време на зареждане, ако зарядното не се изключи при пълно зареждане, има опасност от прегряване и презареждане на акумулатора. Ако акумулаторът има повредена клетка, зарядното устройство ще продължи зареждането,  докато не се достигне предварително зададено напрежение, но то няма да може да бъде достигнато и зареждането ще продължи докато не изключите ръчно устройството. Трябва да бъдете много внимателни, когато боравите с акумулатора в това състояние, тъй като голяма част от водородния газ ще се намира около него и всяка искра може да предизвика експлозия.