НОВИНИ: НОВО! Интелигентни системи за зареждане и вграждане - DEFA
klema.bg лого

Опасни ли са акумулаторите, как да боравя с тях правилно

Акумулаторите са опасни само когато се борави с тях неправилно и не се спазват правилата за безопасност при поддръжка.

Водородът, който се отделя от акумулатора при зареждането му е силно експлозивен. Съществуват примери за експлозия на акумулатори, при която всичко наоколо е опръскано със сярна киселина и парчета от полипропиленовия корпус са разпръснати на разстояние до 20 метра. Достатъчна е само малка искра, пламъче или горяща цигара за да се предизвика опасна експлозия. Поради това източниците на възпламеняване трябва да се държат далеч през цялото време.

Трябва да се внимава много, за да се избегне разливане или разпръскване на електролит (течност от акумулатора), тъй като може да унищожи дрехите и да изгори кожата ви. Внимавайте при повдигане или пренасяне на акумулатора. Ако се приложи голямо налягане върху стените му, това може да доведе до изтичане на електролит (или дори разпръскване) през отворите за вентилиране.

Препоръчва се използването на предпазни очила или маска, когато се работи в близост до акумулатори. Никога не се накланяйте върху акумулатора по време на зареждане, проверка или операции за „принудително стартиране“. Ако попадне киселината в очите ви, трябва незабавно да промиете с вода.

Погрижете се метални части или инструменти да не попадат между клемите или съседни метални части от автомобила.

Когато се занимавате с електричната част на автомобила прекъснете заземяването. Не забравяйте, че работите с киселина предизвикваща корозия, с експлозивни газове и електрически ток.

Акумаулаторите са тежки, така че осигурете правилното им повдигане, когато ги местите или инсталирате.

Още от блога ни

Защо ...?

Защо DEFA Индикатор за състоянието на акумулатора е незаменимо удобство?

Този индикатор ви дава възможност да следите състоянието на вашия акумулатор лесно и удобно. • С един бърз поглед, • без да се налага да правите специални тестове, • без да отваряте дори капака на колата, ще знаете дали акумулаторът ви има нужда от зареждане или не. Достатъчно е да го включите в запалката и да дадете автомобила на контакт, без да стартирате двигателя на автомобила.

Актуатор Лабс

0 Comments