НОВИНИ: НОВО! Интелигентни системи за зареждане и вграждане - DEFA
klema.bg лого

Каква е разликата между CCA, CA, MCA и HCA?

Десулфатизация на акумулатор

Те всички измерват акумулаторния ток на завъртане за запалване при различни температури. Оловно-киселинният акумулатор работи по-добре на стайна температура в сравнение с условия на замръзване.

Стартовият ток на студено (CCA) се използва за сравняване на акумулатори в някои страни. Единственият проблем когато потребителите сравняват характеристиката на акумулаторите по CCA, е че някои производители са по-консервативни в техните оценки.