НОВИНИ: НОВО! Интелигентни системи за зареждане и вграждане - DEFA
klema.bg лого

Какво е стартов ток на студено (CCA)

Стартовият ток на студено е международна характеристика

Стартовият ток на студено е международна характеристика за измерване на експлоатационните качества на акумулатора. Това е количеството ток, което акумулаторът може да осигури при 0 ° F (-18 ° C). Технически погледнато класът се определя като брой ампери, които оловно-киселинният акумулатор може да доставя за 30 секунди при -18 ° C и да поддържа поне 1,2 волта на клетка (7,2 волта за 12-волтова батерия).