НОВИНИ: НОВО! Интелигентни системи за зареждане и вграждане - DEFA
klema.bg лого

Къде мога да рециклирам акумулатора си

Акумулаторите се рециклират чрез надробяване в специални мелници, неутрализира се киселината и се отделя пластмасата от оловото.  Рециклираните материали имат разнообразна употреба, използват се и за нови акумулатори.

Никога не ги поставяйте заедно с битовите отпадъци. Трябва да връщате старите и негодни акумулатори на определените за това места които зависят от общината и фирмите за събиране и рециклиране.