НОВИНИ: НОВО! Интелигентни системи за зареждане и вграждане - DEFA
klema.bg лого

Защо акумулаторът експлодира

Акумулаторите могат да експлодират!

Оловно-киселинните акумулатори отделят газ, когато са презаредени. Ако вентилирането е недостатъчно, може да остане в клетките или вътре в корпуса водород с голяма концентрация. При наличие на искра може да се причини експлозия , която да повреди акумулатора и да нанесе щети на околните предмети.