НОВИНИ: НОВО! Интелигентни системи за зареждане и вграждане - DEFA
klema.bg лого

Защо да поддържаме акумулаторите си

Ще ви спести пари и ще опазите по-добре околната среда

Технологията с оловно-киселинни акумулатори е изобретена преди повече от 150 години. За сега е и най-често срещаният избор за автомобили, поради това, че тя може да осигури голямо количество мощност на сравнително ниска цена.

Въпреки това технологията има слабости, включително саморазряд, сулфатизиране и употребата на токсични материали по време на производството.

Превозно средство, което не се използва, е най-лошият вариант за оловнo-киселинния акумулатор, тъй като той ще продължи да се саморазрежда, без да може да се самовъзстанови. Това води до сулфатизиране или натрупване на корозия вътре в акумулатора, което пък води до загуба на капацитет и значително намаляване на живота на акумулатора.

Когато е в нормален режим на работа превозното средство презарежда акумулатора, но това не е достатъчно, за да се поддържа акумулатора напълно зареден за продължителен период от време.

Експлотационните качества на акумулатора бавно намаляват, до настъпване на момента когато не може да осигури и нормално стартиране на превозното средство и трябва да се замени.

Използването на NOCO Genius Smart зарядно устройство, когато автомобилът ви не се използва, ще поддържа акумулаторът напълно зареден и ще оптимизира неговия живот. Въпреки че всяка ситуация е различна, зарядните устройства NOCO Genius могат да удължат живота на акумулатора  до десет пъти, когато той не се използва  и до два пъти при ежедневна употреба на превозното средство.

Джаул

Джаул, наричан понякога още ватсекунда и означаван със символа J, е единицата от Международната система единици (SI) за измерване на енергия (потенциална, кинетична, електрическа, топлинна), а също така на работа и количество топлина.

Единицата носи името на английския физик Джеймс Джаул (1818 – 1889), който установява, че няколко различни вида енергия (механична, електрическа, топлинна) могат да бъдат преобразувани една в друга, като по този начин създава предпоставки за формулирането на Закона за запазване на енергията. През 1840г. Джаул открива връзката между електрическия ток, протичащ през резистор и отделяната топлина (Закон на Джаул), а по-късно, независимо от Юлиус Роберт фон Майер, открива връзката на топлината с механичната работа.

Източник: wikipedia.org